ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή Περιλήψεων/Θεματικών Συνεδριών: 22 Απριλίου 2019
Ειδοποίηση των Συγγραφέων: 25 Απριλίου 2019
Προθεσμία Έγκαιρης εγγραφής: 30 Ιουνίου 2019
Ανακοίνωση προτελικού προγράμματος : 10 Αυγούστου 2019
Ανακοίνωση τελικού προγράμματος: 30 Σεπτεμβρίου 2019
Προθεσμία Καθυστερημένης εγγγραφής: 15 Οκτωβρίου 2019  28 Οκτωβρίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου

T. +30 2310 433099
F. +30 2310 433599

FOLLOW US

facebook social 003 round twitter linkedin 6 24