Προσκεκλημένοι Ομιλητές

 


resized

 

Prof. Ulf Hedetoft

Director, Center for the Study on Nationalism
Saxo Institute, Faculty of Humanities
University of Copenhagen, Denmark

 

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και διευθυντής στο Κέντρο Μελέτης του Εθνικισμού. Αρχισυντάκτης του περιοδικού Social Inclusion, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου του Lund. Το αντικείμενο των ερευνών του αφορά τον ευρωπαϊκό εθνικισμό, την παγκόσμια μετανάστευση, την πολιτιστική παγκοσμιοποίηση, τις πολιτικές κουλτούρες και τις διατλαντικές σχέσεις. Έχει δημοσιεύσει περίπου 230 μελέτες, με κυριότερες τις εξής: Signs of Nations. A Political Semiotics of Self and Other in Contemporary European Nationalism, Dartmouth, 1995; The Nation-state Meets the World, European Journal of Social Theory, 2:1, 1999; The Postnational Self: Belonging and Identity, University of Minnesota Press, 2002; Cultural Symbols and Symbolic Politics, in J. Valsiner & A. Rosa, eds, Handbook of Socio-Cultural Psychology, Cambridge University Press, 2007; Nationalism as Civil Religion and Rituals of Belonging Before and After the Global Turn, in A. Hvithamar et al, Holy Nations and Global Identities, Routledge, 2009; Is Nationalism an Anachronism? Notes on the Mutations of National Idealism in a Global Age, in M. Barrett et al, eds, Nationalism, Ethnicity, Citizenship, Cambridge Scholars, 2011; Review of M. Ehala, Signs of Identity. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 2018; A near-existential dilemma: the European national template, the accommodation of diversity and the nationalist backlash, National Identities, 2018. Τελευταία συγγράφει ένα βιβλίο με τον προσωρινό τίτλο The Paradoxes of Populism.

JohanFornas130527.jpeg

 

Prof. Johan Fornäs

 Professor Emeritus of Media and Communication Studies, member of Academia EuropaeaΟ Johan Fornäs ζει στην Στοκχόλμη στη Σουηδία και στο Haut de Cagnes στη Γαλλία. Έχει σπουδάσει και δουλέψει στα πανεπιστήμια του Lund, Göteborg, Stockholm, Linköping και Södertörn. Το πτυχίο του, που απέκτησε το 1973, αφορούσε τα μαθηματικά και την φιλοσοφία ενώ το διδακτορικό του, που απέκτησε το 1985, αφορά τη μουσικολογία. Η έρευνα του επικεντρώνεται στις κριτικές, ερμηνευτικές και διεπιστημονικές πολιτιστικές σπουδές. Την περίοδο 2002-2012 ίδρυσε και διήυθυνε το Advanced Cultural Studies Institute of Sweden ACSIS. Την περίοδο 2012-2016 ίδρυσε και συμμετείχε στο Riksbankens Jubileumsfond’s (Bank of Sweden Tercentenary Foundation’s) Sector Committee for the “Mediatisation of Culture and Everyday Life”. Ήταν ο πρώτος εκδότης των ακαδημαϊκών περιοδικών Nordic Journal of Youth Research (1991 και Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research (2008). Οι εκδόσεις των αγγλικών βιβλίων του περιλαμβάνουν τα Cultural Theory and Late Modernity (1995); In Garageland: Rock, Youth and Modernity (1995); Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet (2002); Consuming Media: Communication, Shopping and Everyday Life (2007); Signifying Europe (2012); Capitalism: A Companion to Marx’s Economy Critique (2013); Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half (2017); και Defending Culture: Conceptual Foundations and Contemporary Debate (2017).

Eric Landowski

 

Prof. Eric Landowski

Paris, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

 

Σημειωτιστής. Διεθυντής έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (Παρίσι) έως το 2014. Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του São Paulo από το 1992. Συνιδρυτής και διευθυντής του Κέντρου Κοινωνιοσημειωτικών Ερευνών του Πανεπιστημίου του São Paulo. Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Vilnius από το 2002. Εκδότης του διαδικτυακού περιοδικού Actes Sémiotiques (συνίδρυση με τον A.J. Greimas to 1979). Συνιδρυτής και πρώην εκδότης του International Journal for the Semiotics of Law. Κύριο ερευνητικό αντικείμενο: ανάπτυξη της σημειωτικής θεωρίας της κατασκευής νοήματος στις κοινωνικές διαδράσεις. Κύριες δημοσιεύσεις: La Société réfléchie. Essais de socio-sémiotique (Paris, Seuil, 1989), Présences de l’autre. Essais de socio-sémiotique II (Paris, PUF, 1997), Passions sans nom. Essais de socio-sémiotique III (Paris, PUF, 2004), Les interacions risquées (Limoges, PULIM, 2005), Prasmė anapus teksto. Sociosemiotiniai esė (Vilnius, Baltos lankos, 2015), Com Greimas. Interações semióticas (São Paulo, Estação das Letras, 2017), με τον A.J. Greimas, Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales (Paris, Hachette, 1979), με τον G. Ceriani, Impertinenze (Milan, Et al, 2010).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου

T. +30 2310 433099
F. +30 2310 433599

FOLLOW US

facebook social 003 round twitter linkedin 6 24