Περιλήψεις

Οδηγίες

Α. Προτάσεις εισηγήσεων: Σας παρακαλούμε να καταχωρήσετε τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο - Ιδιότητα - Τίτλος - Περίληψη (250 -300 λέξεις) που να διευκρινίζει το θεματικό πεδίο, τα ερευνητικά ερωτήματα και τα κύρια μεθοδολογικά/θεωρητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται.

Β. Προτάσεις θεματικών συνεδριών (πάνελ): Σας παρακαλούμε να καταχωρήσετε τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο - Ιδιότητα του Συντονιστή - Τίτλος Πάνελ - Περίληψη (300 -400 λέξεις) που να διευκρινίζει το θεματικό πεδίο, την προβληματική και την ερευνητική προσέγγιση/μεθοδολογία που διέπει τη θεματική συνεδρία - Ονόματα/Ιδιότητες συμμετεχόντων - Τίτλοι και σύντομες περιγραφές (150-200 λέξεις) των επιμέρους εισηγήσεων

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 22 Απριλίου 2019 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου https://www.2019hellenic-semiotics.gr/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου

T. +30 2310 433099
F. +30 2310 433599

FOLLOW US

facebook social 003 round twitter linkedin 6 24